Stať sa môže všeličo. Uvažujete nad životným poistením?

U každého z nás môže nastať chvíľa,  ktorá otrasie našim životom – zdravím či doterajším štandardom. Človek potom ľutuje, že sa nezaobstaral voči takým udalostiam, no vtedy je už neskoro. Preto je zodpovedné vyriešiť rôzne potenciálne riziká vopred. Hlavným takýmto nástrojom je životné poistenie.

Čo je životné poistenie?

Životné poistenie poskytuje či už poistencovi alebo jeho pozostalým resp. oprávneným osobám finančné zabezpečenie v prípade náhodnej a nečakanej udalosti. Avšak životná poistka nemusí byť len finančnou istotou v prípade takýchto udalostí. Môže totiž ísť aj o istú formu zhodnotenia finančných prostriedkov. Pozrime sa bližšie na jednotlivé produkty:

Rizikové životné poistenie: ide o poistenie pre prípad smrti alebo rizík ako je vážny úraz, choroba, invalidita či hospitalizácia, pričom sa celé poistné spotrebuje na poistné riziko.

Poistník je v tomto prípade iba poistený, bez sporenia. Ide o najžiadanejší typ poistenia.

Kapitálové životné poistenie: je poistenie pre prípad smrti a dožitia. Poistnému sa teda popri poistení pre prípad smrti vytvára aj poistná rezerva – kapitál, ktorý mu v prípade dožitia vopred dohodnutého veku vyplatia.

Investičné životné poistenie: ide o kombináciu rizikového životného poistenia a dlhodobého investovania do podielových fondov za účelom ich zhodnotenia.

Ako sa pripoistiť k životnému poisteniu?

Poistnú ochranu si možno rozšíriť pripoistením. Najčastejšie sa stretávame s úrazovým pripoistením, ktoré poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti či trvalých následkov spôsobených úrazom. V prípade ochorenia vám však úrazové pripoistenie nepomôže. A práve vtedy vzniká väčšina poistných plnení. Vhodné je preto k životnej poistke vybaviť si aj pripoistenie invalidity, práceneschopnosti, straty zamestnania či ďalšie pripoistenia.*

*Údaje o ponukách sú len informatívne a nezohľadňujú výšku minimálneho poistného, ktoré závisí od faktorov ako je zdravotný stav, zamestnanie atď.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Dobrý radca
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0

Chcem dobrú radu