Slovensko čelí právnemu postupu pre smernicu v oblasti telekomunikácií

Týka sa to aj ďalších 23 členských štátov EÚ

Európska komisia (EK) spustila vo štvrtok právne postupy proti 24 členským štátom EÚ vrátane Slovenska z dôvodu nesplnenia povinností v oblasti telekomunikácií. Komisia upozornila, že uvedené členské štáty neuzákonili nové telekomunikačné pravidlá EÚ. Ide o európsky kódex elektronických komunikácií, ktorým sa modernizuje európsky regulačný rámec pre elektronické komunikácie s cieľom zlepšiť možnosti výberu a posilniť práva spotrebiteľov. Tie môžu byť zlepšené napríklad zabezpečením zrozumiteľnejších zmlúv, kvalitných služieb a konkurencieschopných trhov.

NEPREHLIADNITE

Eurokomisia cez program SURE poskytla 14 miliárd eur deviatim krajinám EÚ

Kódex zabezpečuje zároveň aj vyšší štandard komunikačných služieb vrátane efektívnejších a prístupnejších tiesňových komunikácií a prevádzkovateľom umožňuje využívať pravidlá stimulujúce investície do sietí s veľmi vysokou kapacitou, ako aj lepšiu regulačnú predvídateľnosť, ktorá vedie k inovačnejším digitálnym službám a infraštruktúram. Lehota na transpozíciu kódexu do vnútroštátnych právnych predpisov uplynula 21. decembra 2020. Z 27-člennej Únie doposiaľ len Fínsko, Grécko a Maďarsko oznámili EK prijatie všetkých potrebných opatrení na transpozíciu európskej smernice.

Komisia sa preto rozhodla zaslať formálne výzvy Belgicku, Bulharsku, Cypru, Českej republike, Dánsku, Estónsku, Francúzsku, Holandsku, Chorvátsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Malte, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku. Vyzvala ich, aby príslušné opatrenia prijali a oznámili, na čo majú k dispozícii dva mesiace.

NEPREHLIADNITE

Eurokomisia vydala prvé tohtoročné sociálne dlhopisy v hodnote 14 miliárd eur

Európsky kódex elektronických komunikácií, ktorým sa regulačný rámec upravujúci európsky telekomunikačný sektor prispôsobuje novým výzvam, nadobudol účinnosť v decembri 2018 a členské štáty mali dva roky na to, aby tieto pravidlá vykonali. Ide o kľúčový právny predpis, ktorého cieľom je vytvoriť európsku gigabitovú spoločnosť a zabezpečiť plnú účasť všetkých občanov EÚ na digitálnom hospodárstve a spoločnosti.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Dobrý radca
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0

Chcem dobrú radu