Poistenie úveru pomáha prekonať zlé časy. Nikdy neviete, kedy prídu

Situácia na finančnom trhu je zložitá. Viaceré domácnosti prišli o zdroje svojich príjmov, ďalšie sa finančne ešte stále nevrátili na predpandemickú úroveň, a celkové obmedzenie spotreby je vidieť na každom kroku. Ľudia viac rozmýšľajú aj nad svojimi úvermi a nad tým, či ich budú vedieť splácať. Riziko straty zamestnania je dnes v rebríčku problémov na prvých miestach. Aj preto sa zvyšuje dopyt po poistení úveru.image

Foto: Shutterstockhttps://www.facebook.com/v2.8/plugins/like.php?action=like&app_id=641677402680881&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df256711461dcf6%26domain%3Dwww.finreport.sk%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.finreport.sk%252Ff19ce8d9dca335c%26relation%3Dparent.parent&container_width=703&href=https%3A%2F%2Fwww.finreport.sk%2Fbanky-a-poistovne%2Fpoistenie-uveru-pomaha-prekonat-zle-casy-nikdy-neviete-kedy-pridu%2F&layout=button_count&locale=sk_SK&sdk=joey&share=true&show_faces=true&size=small

Záujem o poistenie úveru rastie

„Doplnkové poistenia máme v ponuke od júla tohto roku a zo strany klientov sme zaznamenali záujem práve o krytie rizika splácania úveru, ak by došlo k poistnej udalosti, ako je úmrtie alebo invalidita,“ vysvetľuje PR manažérka NN poisťovne Daniela Tomášková.

Podobná situácia je aj v bankách a v ďalších poisťovniach. „Zaznamenali sme o niečo väčší záujem o poistenie schopnosti splácať úver. Je potrebné však upozorniť na to, že množstvo úverov zostáva stále nepoistených,“ reaguje hovorkyňa Generali Katarína Kukurová.

Trend zvýšeného záujmu o poistenie úveru na trhu pozorujú už niekoľko rokov aj v ďalších poisťovniach. „Súvisí so zvýšeným predajom hypotekárnych úverov,“ vysvetľuje situáciu riaditeľ odboru obchodu životného a retailového poistenia Allianz – SP Vladimír Halás.

Najväčší záujem v Kooperative je o základné poistné krytie, ďalej poistenie smrti a invalidity, práceneschopnosti, ale v poslednom období registrujú aj zvýšený záujem o krytie rizika straty zamestnania.

Banky sa zhodujú v tom, že klienti obyčajne nevnímajú poistenie úveru ako samozrejmosť. „Klienti sa častejšie poisťujú v prípade spotrebných úverov ako pri úveroch na bývanie. Poistená je zhruba každá tretia hypotéka,“ vysvetľuje hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. 

Poistenie úveru v skratke

Poistenie úveru poskytuje v prvom rade istotu pre domácnosť v prípade, ak by prišla o živiteľa. Poistenie pomôže splatiť úver a neohrozí finančnú stabilitu rodiny. Využiť sa dajú individuálne produkty životného poistenia s množstvom pripoistení, ale aj špeciálne vytvorené poistenie k úverom – poistenie schopnosti splácať úver.

„Poistenie schopnosti splácať úver (CPI) je úzko zviazané s úverom, je „nabalíčkované“ práve pre potreby krytia úveru, vzniká ako dobrovoľné poistenie a zaniká spolu s úverom,“ vysvetľuje K. Kukurová z Generali.

Na druhej strane individuálne poistenie môže, ale aj nemusí byť naviazané na úver. Čiže klient si ho môže nastaviť na novú životnú situáciu aj po splatení úveru, napríklad zmeniť poistné sumy, odpoistiť nepotrebné pripoistenia, dopoistiť nové pripoistenia. V rámci tohto poistenia môže byť poistená aj celá rodina.

Poistenie úveru – cez banku, poisťovňu alebo sprostredkovateľa?

Banky vám pravdepodobne odporučia poistenie úveru už pri podaní žiadosti o úver. Treba zvážiť, na ako dlho a akú sumu si plánujete požičať. Od toho by sa malo odvíjať samotné poistenie.

Banky zároveň  na jednom mieste robia aj predaj poistenia pre svoje spriaznené poisťovne. Napríklad ČSOB má svoju vlastnú poisťovňu. Ostatné banky spolupracujú na základe aj nevýhradných zmlúv s rôznymi poisťovňami. Napríklad Kooperativa spolupracuje so Slovenskou sporiteľňou a Komunálna poisťovňa neposkytuje poistenie úveru vôbec.

„Pre klientov, ktorí chcú mať istotu bezproblémového splácania hypotéky, máme poistenie schopnosti splácať úver, ktoré poskytujeme prostredníctvom spoločnosti Poisťovňa Cardif Slovakia,  priamo v rámci úverovej zmluvy,“ vysvetľuje PR manažér VÚB Dominik Miša.

„Naša poisťovňa v súčasnosti poskytuje poistenie schopnosti splácať úver v spolupráci s UniCredit bankou,“ reaguje K. Kukurová z Generali.  

Banka alebo poisťovňa?

Banky chcú klienta zabezpečiť na jednom mieste. Preto ponúkajú za bankopoistenie aj určité výhody, napríklad zvýhodnený úrok na hypotéke. Vo VÚB je v rámci rozšíreného balíka krytie v prípade ošetrenia člena rodina, čo sa od marca 2020 automaticky vzťahuje aj na pandémiu. Banka preto klientom, ktorých sa to týkalo, odporúčala, aby zvážili odklad a využili poistné plnenie.

Poisťovne ponúkajú poistenie úveru cez banky, ale aj prostredníctvom agentov maklérskych spoločností. „Nie je rozdiel v tom, či si klient uzatvorí poistenie v banke, priamo v poisťovni, alebo cez sprostredkovateľa, podmienky a benefity sú totiž rovnaké,“ objasňuje V. Halás.

Rovnaký názor majú aj v Generali. „Poistenie schopnosti splácať úver vždy zabezpečuje výhradne poisťovňa, a to aj keď si klient uzavrie poistenie prostredníctvom banky, od ktorej čerpá úver,“ upozorňuje K. Kukurová.

Niektorí finančníci však tvrdia, že to nie je celkom pravda. „Hypopoistenie cez banku obsahuje štandardne krytie smrti a invalidity nad 70 percent. Poistenie cez banku je drahé. Krytie cez komerčnú poisťovňu dokážete spraviť za rovnakú cenu, no s invaliditou krytou už od 40 percent,“ upozorňuje tím manažér z Partners Group Andrej Králik a dodáva: „Poistné plnenie ide priamo banke, čiže klient nerozhoduje o tom, komu ho vyplatia. Poistenie po splatení úveru zaniká.“

Kedy poisťovňa vyplatí peniaze?

Pri poistení úveru je potrebné pripraviť sa na rôzne podmienky a lehoty. Vo VÚB kryje základný balík smrť, trvalú invaliditu, práceneschopnosť a v rámci rozšíreného balíka aj stratu zamestnania. Platia tu však isté čakacie lehoty. V prípade hypoték poistenie kryje pracovnú neschopnosť a stratu zamestnania, ktorá trvá viac ako 60 dní. Klient môže požiadať o pridanie poistenia úveru aj dodatočne, najneskôr šesť mesiacov od prvého čerpania.

Podobne je to aj v Allianz – SP. „Pri jednotlivých pripoisteniach sú rôzne čakacie lehoty, napríklad v poistení nezamestnanosti je to šesť mesiacov, v prípade práceneschopnosti najčastejšie dva mesiace, okrem rizikového tehotenstva a chrbtice, kde je to 12 mesiacov,“ objasňuje V. Halás.

V Generali platí, že ak je poistenie schopnosti splácať úver riadne v platnosti a klient je na PN-ke, alebo sa stane nezamestnaným, poisťovňa za neho začne uhrádzať splátky úveru po uplynutí 60-dňovej ochrannej lehoty. V Kooperative v prípade smrti do dvoch mesiacov od začiatku poistenia poisťovňa vyplatí poistné plnenie len za poistnú udalosť, ktorou je smrť alebo plná a trvalá invalidita poisteného následkom úrazu, ktorý sa stal po vzniku poistenia.

Poisťovne sa rôznymi opatreniami a lehotami chránia aj pred špekulantmi, ktorí už vedia, že prídu o prácu a chceli by sa poistiť. Preto pri nezamestnanosti či pracovnej neschopnosti poisťovňa vypláca peniaze zvyčajne až po troch mesiacoch od uzavretia poistky. Limituje sa aj dĺžka vyplácania poistného v prípade práceneschopnosti či nezamestnanosti zvyčajne po obdobie šesť až dvanásť mesiacov.

Na toto si dajte pozor

Pri plánovaní poistenia úveru zvážte, či nemáte už životné poistenie s krytím rovnakých rizík, ako vám ponúka banka v novej poistke. Pri poistení úveru si treba overiť aj limity a lehoty. Tie môžu mať banky či poisťovne rôzne. „Overte si, či vás poistka kryje hneď, ako stratíte pravidelný príjem, alebo budete musieť jednu, prípadne dve splátky úveru zaplatiť ešte zo svojich peňazí. Preto pri splácaní úveru odporúčame mať aj vlastnú finančnú rezervu vo výške dvoch až troch splátok úveru,“ odporúča hovorca NBS Peter Majer.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Dobrý radca
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0

Chcem dobrú radu