Poistenie dieťaťa. Čo je dobré vedieť

Nešťastie nechodí po horách, ale žiaľ, postretne aj deti. Či ide o úrazy počas bežných detských aktivít alebo o choroby, okrem samotnej fyzickej ujmy, môžu z toho plynúť aj finančné náklady či už na nevyhnutný lekársky zákrok alebo dlhodobú  liečbu.

Vážny úraz, ktorý končí hospitalizáciou alebo operáciou, môže výrazne ovplyvniť finančnú situáciu v rodine. Deti môže postihnúť aj závažné onkologické alebo srdcovo-cievne ochorenie, ktorých liečba si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. A i keď sa to na prvý pohľad nezdá, nakoľko deti nie sú ekonomicky činné osoby, aj pri nich je potrebné zvážiť poistku.

Tu je zopár rád, ktoré sa vám môžu zísť, ak riešiť uzatvorenie poistenie pre dieťa:

  • Životné poistenie pre dieťa sa dá bežne uzavrieť od 6 týždňov po narodení

 

  • Poistenie pre deti by malo obsahovať úrazové krytie. V rámci neho sú dôležité pripoistenia ako hospitalizácia, denné odškodné, popáleniny a zlomeniny, trvalé následky a krytie detských kritických chorôb.
  • Pokiaľ došlo k vážnemu úrazu, z ktorého plynú trvalé následky alebo v prípade detských kritických chorôb vám poisťovňa vyplatí aj tisíce eur v závislosti od nastavenej poistnej sumy. Pri menších úrazoch ako je trebárs zlomenina ruky vám vyplatí nižšiu sumu v hodnote pár stoviek eur
  • Cena poistenia závisí od zvolených pripoistení, výšky poistných súm a tiež od jednotlivých poisťovní. To isté poistné krytie teda môže stáť inú v každej poisťovni inú sumu.

– Lepšie finančné výhody plynú vtedy, ak je dieťa poistené v rovnakej poisťovni ako rodičia a je zahrnuté do ich poistnej zmluvy. Čím viac poistených osôb je v zmluve, tým väčšie zľavy dostanete. Vyššia zľava z poistného vyplýva aj z vyššieho celkového poistného.

  • Existujú aj také produkty detského životného poistenia, ktoré sú spojené so sporením. Tu sa odporúča rozdeliť poistenie a sporenie do dvoch samostatných finančných produktov. To platí aj pri postení dospelých.
  • I keď je poistka pre dieťa dôležitá, rodič by mal v prvom rade “kryť“ seba. Nezabúdajte teda na vaše životné poistenie, keďže ste ekonomicky činní a zabezpečujete rodine príjem. Ak prestanete z dôvodu zranenia či choroby zarábať, práve vaše poistenie môže pokryť finančnú situáciu v rodine.
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Dobrý radca
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0

Chcem dobrú radu