Energetickí šmejdi používajú nové nekalé praktiky, upozorňuje ÚRSO

Podomoví predajcovia podľa ÚRSO využívajú nový spôsob, ako nekalou cestou presvedčiť odberateľov o zmene dodávateľa elektriny či plynu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) varuje pred novými nekalými praktikami tzv. energetických šmejdov. Niektorí podomoví predajcovia elektriny a plynu podľa zistení regulátora pri kontakte s odberateľmi zneužívajú meno ÚRSO.

„Takíto podomoví predajcovia svojim potenciálnym zákazníkom napríklad tvrdia, že ÚRSO im poskytol zoznam zákazníkov s nevýhodnou zmluvou na dodávku elektriny a plynu a oni sa teraz na nich obracajú na základe tohto zoznamu s lepšou ponukou,“ uviedol ÚRSO v tlačovej správe.

Prečítajte si tiež

Andrej Juris: Ceny energií budeme deregulovať citlivo a postupne, najprv pre malé firmy

Niektorí z podomových predajov odberateľom podľa zistení ÚRSO tvrdia, že úrad zabraňuje zákazníkom v prechode k tomu najvýhodnejšiemu dodávateľovi. Tým má byť práve tá spoločnosť, ktorej služby daný predajca práve ponúka.

„Úrad sa voči takýmto praktikám ostro ohradzuje a varuje občanov, aby sa nedali takýmito energetickými šmejdami nachytať,“ zdôrazňuje regulátor.

ÚRSO výhodnosť cien nehodnotí 

Nekalé praktiky, pri ktorých sa podomoví predajcovia najnovšie odvolávajú na ÚRSO, podľa samotného regulátora nedávajú zmysel. Úrad žiadnemu z dodávateľov energií neposkytuje kontakty odberateľov alebo údaje o ich zmluvách. Takýmito údajmi ÚRSO ani nedisponuje.

ÚRSO rovnako nespolupracuje v súvislosti so zmenami dodávateľov energií so žiadnou spoločnosťou a odberateľom nikdy neodporúča, aby z dôvodu výhodnejšej ceny prešli k inému dodávateľovi. Aj v tomto prípade pritom platí, že úrad ani nedisponuje dátami, ktoré by k takejto činnosti potreboval: nehodnotí, či odberateľ má alebo nemá výhodnú sadbu či cenu za energiu.

„Ak sa niektorý podomový predajca bude snažiť takúto informáciu použiť v súvislosti s Vašim prestupom k inému dodávateľovi z dôvodu lepšej ceny, koná nekalé praktiky. V takom prípade informujte o týchto praktikách svojho dodávateľa energií a obráťte na ÚRSO,“ informoval ÚRSO s apelom, aby odberatelia v takýchto prípadoch podomovým predajcom nepodpisovali žiadne dokumenty.

V prípade podozrení na nekalé praktiky podomových predajcov sa odberatelia môžu obrátiť na ÚRSO na e-mailovej adrese spotrebitel@urso.gov.sk alebo môžu vyhľadať pomoc spotrebiteľského združenia vo svojom kraji.

Na čo si dať pozor?

Ak s ponukou na zmenu dodávateľa zaklopal podomový predajca aj na vaše dvere, nenechajte sa dotlačiť do unáhleného rozhodnutia a určite si vezmite čas na premyslenie. Pri uzatváraní novej zmluvy o dodávke energií okrem samotnej ceny zvážte aj obsah obchodných podmienok, zabezpečenie zákazníckych služieb, či možnosti úhrady preddavkových platieb.

Takisto sa určite oplatí presne vedieť, na akú dobu zmluvu s novým dodávateľom uzatvárate, teda aká je viazanosť zmluvy. Niektorí dodávatelia uprednostňujú zmluvy na dobu určitú, ktoré následne nie je možné kedykoľvek bez vypovedať bez toho, aby ste čelili sankcií.

Zároveň majte na pamäti, že ako odberateľ máte právo od zmluvy bezodplatne odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, a to bez uvedenia dôvodu.

Odstúpenie od zmluvy však musí byť odoslané poštou, pričom každý z dodávateľov môže mať v obchodných podmienkach špecifikované náležitosti odstúpenia od zmluvy. Dodávateľ môže vyžadovať napríklad vlastnoručný podpis, presnú identifikáciu odberateľa či identifikáciu odberných miest.

Odpovede na 10 najdôležitejších otázok súvisiacich so zmenou dodávateľa nájdete v tomto článku.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Dobrý radca
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0

Chcem dobrú radu